CENNIK

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE KRAKÓW CENNIK

   

Badania z zakresu medycyny pracy

Operatorzy wózków widłowych, suwnic, spawacze, pracujący na wysokości oraz inne zawdy wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Badania górników80,00

Kierowcy pojazdów służbowych kat. B

100,00

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy np. kierowcy taxi, busów, autobusów

Kierowcy i kandydaci na kierowców

kat. C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D i D + E

150,00**

Świadectwo kwalifikacji

150,00**

Kierowcy wszystkich kategorii, którym cofnięto uprawnienia/ otrzymali skierowanie od starosty :

-za jazdę po spożyciu alkoholu (lub środka działającego podobnie do alkoholu)

-przekroczenie 24 punktów karnych

– byli sprawcami  wypadku

150,00**

Kierowcy kat. AM,A1,A2,A,,B1,B,B+E,T, którzy w okresie próbnym :

ponownie przekroczyli 24 punkty karne w przeciągu 5 lat od kursu reedukacyjnego

popełnili w okresie próbnym 2wykroczenia/1 przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

150,00**

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

150,00**

Kierowcy skierowani przez lekarza

150,00**

Instruktorzy i Egzaminatorzy (oraz kandydaci)

150,00**

Badania kierowców uzyskujących lub wznawiających licencję sportu samochodowego 

(kierowcy rajdowi, kierowcy wyścigowi)

150,00**

 Badanie widzenia stereoskopowego

20,00

Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie

40,00

Opinia psychologiczna (na potrzeby ZUS, komisji ds. orzekania o niepełnosprawności) 2 wizyty

od 200,00

Ocena stanu psychicznego po wypadku komunikacyjnym (do odszkodowania) 

+ opinia psychologiczna 2 wizyty

od 200,00

Ocena predyspozycji i uzdolnień zawodowych

150,00

Konsultacja psychologiczna

Porada psychologiczna

100,00 (45min)

Konsultacja psychologiczna on line (mail)

od 50,00

* przy większej grupie rabaty 

** od 8 lipca 2014 cena badań kierowców jest ustawowa i taka sama w każdej pracowni psychologicznej. Wynosi nie więcej i nie mniej niż 150,00zł  Podstawa prawna :

 § 13 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy