BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW

Badania psychologiczne na kierowce  Kraków ul. Wałowa 1

Badania psychotechniczne (psychotesty) kierowców :

badania psychotechniczne kraków

 • badania psychologiczne na kierowców oraz kandydatów kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E
 • badania psychotechniczne na kierowców zawodowych
 • badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
 • badania psychologiczne kierowców: taksówek, busów, autobusów, kierujących tramwajem
 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy
 • badania psychologiczne za jazdę pod wpływem alkoholu
 • badania psychologiczne za przekroczenie 24 punktów karnych
 • badania psychologiczne uczestników i sprawców wypadku,
 • badania psychologiczne po popełnieniu wykroczeń w okresie próbnym
 • kierowcy skierowani przez lekarza
 • badania psychotechniczne kierowców rajdowych
 • opinia powypadkowa do dla firm ubezpieczeniowych

 

Badania psychologiczne kierowców odbywają się zgodnie z RMZ z dnia 8lipca 2014.

Badanie obejmuje :

 • wywiad i obserwacje
 • badania narzędziami diagnostycznymi  (określenie : sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, dojrzałości społecznej)
 • badanie sprawności psychomotorycznej

Czas badania psychologicznego  : 1 – 1,5 h w zależności od tempa pracy osoby badanej

Orzeczenie psychologiczne wydawane jest w dniu badania.

 

Na badania psychologiczne należy przyjść wypoczętym, zdrowym i trzeźwym.

Z dowodem tożsamości, okularami (jeśli są używane), oraz skierowaniem (jeśli dotyczy).