GALERIA

Badania psychologiczne odbywają się w pomieszczeniach spełniających wymagania lokalowe dla pracowni psychologicznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014. Posiadamy najnowszy  sprzęt oraz licencjonowane  testy psychologiczne wymagane w badaniach z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy.

Galeria :