OPINIE PSYCHOLOGICZNE

OPINIE PSYCHOLOGICZNE KRAKÓW

W naszej pracowni można wykonać badania psychologiczne na rzecz instytucji oraz na potrzeby własne :

  • Diagnoza psychologiczna : osobowość, intelekt, badania organiczne
  • Opinie psychologiczne na rzecz instytucji ocena stanu psychicznego (odszkodowanie po wypadkach komunikacyjnych, ZUS, komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

 

Oferta kierowana jest także do osób pragnących uzupełnić wiedzę o samym sobie zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej. Umiejętnie wykorzystywać swoje mocne strony, i unikać sytuacji, w których uwidaczniają się słabe, mieć  świadomość  swoich słabości i wad a także wiedzieć jak pracować nad ich eliminacją.

 

Badanie składa się z wywiadu, obserwacji oraz badań profesjonalnymi testami psychologicznymi licencjonowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Psycholog omawia otrzymane wyniki i na życzenie osoby badanej wydaje pisemną opinię.