NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak wygląda badanie psychotechniczne

(psychologiczne)?

 

ROZPOCZĘCIE

Badanie psychologiczne zawsze rozpoczyna się rejestracją oraz wywiadem z osobą badaną.

W zależności od stanowiska na jakie przeprowadzone ma być badanie psycholog dobiera odpowiednie metody.

Badanie psychologiczne składa się z II etapów :

I etap to badania kwestionariuszowe i testowe

Testy i kwestionariusze psycholog dobiera ze względu na stanowisko pracy.

Powyższe metody stosuje się celem określenia ce
ch osobowości

np. funkcjonowania w trudnych sytuacjach, dojrzałość społeczną

Podczas pierwszego etapu badania przeprowadza się również testy sprawności intelektualnej oraz procesów poznawczych np. podzielności, przerzutności i koncentracji uwagi

 

II etap to badania aparaturowe

W tej części badania określa się sprawność psychomotoryczną za pomocą specjalistycznej aparatury

Aparat badający koordynację wzrokowo – ruchową

Mierzy się adekwatność i szybkość reakcji, zdolność podejmowania decyzji oraz koordynację wzrokowo-ruchową a w przypadku kierowców pojazdów służbowych wykonuje się dodatkowo badania reakcji na olśnienie oraz widzenia zmierzchowego.

ZAKOŃCZENIE

Badanie kończy się obliczaniem i interpretacją wyników oraz przedstawieniem ich osobie badanej wraz z wydaniem orzeczenia lub zaświadczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na określonym stanowisku

 

Ile trwa badanie psychotechniczne?

Badanie psychotechniczne trwa od ok 40 min do 1,5 godziny w zależności od stanowiska, celu badania oraz sprawności i predyspozycji osoby badanej

 

Jak przygotować się na badanie psychologiczne?

 • Nie należy spożywać alkoholu (lub środka działającego podobnie do alkoholu) około 24 godz przed badaniem
 • Należy być wypoczętym, zdrowym po przespanej nocy

Co zabrać na badanie psychologiczne?

 • prawo jazdy
 • skierowanie na badanie (jeżeli dotyczy)
 • dowód osobisty
 • okulary (jeśli są używane)

Kto na badanie psychologiczne musi zgłosić się ze skierowaniem?

 • Kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu (starosta)
 • Kierowcy po przekroczeniu 24 punktów karnych(starosta)
 • Uczestnicy wypadku (starosta)
 • Kierowca, który w okresie próbnym popełnił co najmniej 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji(starosta)
 • Kierowca zatrudniony na stanowisku kierowcy kat. C, C+E, D, D+E (pracodawca)
 • Kierowcy lub kandydaci kierowani przez lekarza (lekarz)
 • Kierowcy pojazdów służbowych kat. B (lekarz)
 • Pracownicy wykonujący pracę na stanowiskach wymagających zwiększonej sprawności psychoruchowej np. operatorzy, prace na wysokości (lekarz)

Bez skierowania zgłaszają się osoby:

 • Kandydaci oraz kierowcy kat. C,C+E,D,D+E

 • kierowcy-przedsiębiorcy, którzy sami wykonują przewóz drogowy np. TAXI

 • instruktorzy i egzaminatorzy

 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

 

 

 

Badania psychotechniczne kierowcow krakow