OCENA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

 

Ocena predyspozycji zawodowych i uzdolnień

Oferta kierowana do:

  • osób poszukujących pracy (wybór lub zmiana zawodu)
  • młodzieży planującej dalszą naukę
  • absolwentów poszukujących pracy

Aby dobrze wybrać ścieżkę kariery zawodowej, a następnie efektywnie wykonywać swoją pracę i czerpać z niej przyjemność i satysfakcję kluczowym jest posiadanie odpowiednich cech i zdolności (które niekiedy obiektywnie trudno samemu określić) odpowiadającym wymaganiom określonego zawodu.

Profesjonalna pisemna opinia psychologa dołączona do CV wzbudzi większe zaufanie niż ustne zapewnienia kandydata.

Oferta kierowana jest również do osób pragnących uzupełnić wiedzę o samym sobie. Umiejętnie wykorzystywać swoje mocne strony, i unikać sytuacji, w których uwidaczniają się słabe, mieć  świadomość  swoich słabości i wad a także wiedzieć jak pracować nad ich eliminacją.

Diagnoza predyspozycji zawodowych obejmuje konsultację z psychologiem oraz badanie profesjonalnymi testami psychologicznymi licencjonowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Oferujemy pomoc w :

  • diagnozie osobowości i procesów intelektualnych (poznasz mocne i słabe cechy swojej osobowości, oraz poziom swojej inteligencji)
  • określimy poziom kompetencji społecznych, zainteresowań i możliwości zawodowych
  • określmy rodzaje prac, w których będziesz czuł się najlepiej
    badania kierowców walowaa powierzone zadania będziesz wykonywał najefektywniej
  • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego)
  • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej