CENNIK

Badanie kierowcy, instruktora, egzaminatora, po zatrzymaniu prawa jazdy ustawa o transporcie drogowym ustawa o kierujących pojazdami 150,00*
*cena ustawowa
Kierowca rajdowy 150,00
Kierowca pojazdu służbowego kat. B (konsultacja medycyna pracy) 150,00
Operator 100,00
Ocena widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie 50,00
Badania oceny stanu psychicznego + opinia 250,00
Badania po wypadku komunikacyjnym + opinia (do ubezpieczenia) 250,00
Badania do pozwolenia na broń 300,00
Badania detektywów 200,00
Badania kwalifikowanego pracownika ochrony 200,00
Badania osób pracujących przy obrocie materiałami wybuchowymi 200,00
Badanie inspektora transportu samochodowego 200,00
Badanie górników strzałowych 200,00
Badanie na stanowisko komornika 200,00
Badanie strażnika miejskiego 200,00
Badanie na stanowisko sędziego 200,00
Badanie na stanowisko prokuratora 200,00
Konsultacja psychologiczna 150,00
Duplikat orzeczenia ,
wydanie dodatkowego orzeczenia
50,00
Lekarz medycyny pracy w pandemii Covid 19
Teleporada + orzeczenie
od 100,00

* przy większej grupie rabaty 

** od 8 lipca 2014 cena badań kierowców jest ustawowa i taka sama w każdej pracowni psychologicznej

Wynosi nie więcej i nie mniej niż 150,00zł  Podstawa prawna :

 § 13 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy