KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje psychologiczne Kraków

Konsultacja psychologiczna stanowi ocenę stanu psychicznego klienta. Jest przeprowadzana zwykle na pierwszym spotkaniu i zamyka się w 1-3 spotkaniach. Celem konsultacji jest rozpoznanie lub dookreślenie problemu i pomoc w ustaleniu dalszej formy pomocy.

Klient może sam zgłosić się na konsultację psychologiczną lub może zostać na nią skierowany przez lekarza.

Konsultacje psychologiczne obejmują:

  1. wywiad i obserwację
  2. określenie podstawowego problemu oraz określenie celu diagnozy
  3. rozmowa oraz  badanie psychologiczne za pomocą testów psychologicznych
  4. omówienie wyników badań
  5. wskazanie dalszego sposobu działania adekwatnego do zdiagnozowanego problemu:
  • poradnictwo psychologiczne
  • psychoedukacja
  • treningi umiejętności (radzenie sobie ze stresem, trening asertywności itp.)
  • psychoterapia indywidualna, małżeńska lub grupowa
  • konsultacje specjalistyczne (neurologiczna, psychiatryczna)