Jakie badania na kierowcę taxi?

Kierowcy taksówki podlegają pod ustawę o transporcie drogowym i są zobowiązani do przejścia kursu na przewóz osób i rzeczy. Poza obowiązkowym szkoleniem taksówkarze podlegają obowiązkowym badaniom.

Jakie badania na kierowcę taxi są obowiązkowe? Kierowca lub kandydat na kierowcę taksówki ustawowo jest traktowany jak kierowca zawodowy nawet, jeśli posiada tylko kat. B prawa jazdy.

Kierowca taksówki musi wykonać dwa badania : badanie psychologiczne (tzw. psychotesty, badanie psychotechniczne) oraz badania lekarskie.

Badanie psychologiczne polega na ocenie sprawności psychomotorycznej przez uprawnionego psychologa transportu.

Badanie psychotechniczne kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego o braku/istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Badanie lekarskie polega na ocenie stanu zdrowia i składa się najczęściej z wizyty u okulisty, laryngologa oraz lekarza orzecznika, który wydaje stosowne orzeczenie lekarskie o braku/istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych.