Jakie badania na kierowcę kat. B?

Jakie badania na kierowcę kat. B ? 

Jakie badania na kierowcę kat. B?

Kierowca pojazdu kat. B (tzw. amatorskie prawo jazdy) podlega obowiązkowym badaniom lekarskim.

Dodatkowo, jeśli kierowca posiadający kat. B pracuje na stanowisku kierowcy (np. kierowca taxi) podlega również obowiązkowym  badaniom psychologicznym potocznie nazywanymi psychotestami czy badaniami psychotechnicznymi). Kierowca zawodowy ma obowiązek poddać się badaniom psychologicznym do ukończenia 60 rż co 5 lat, a po 60 rż co 30 miesięcy.

/art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238; Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Badaniu psychologicznemu podlegają również pracownicy, którzy w ramach obowiązków służbowych prowadzą pojazd kat. B. (bez znaczenia czy jest to pojazd firmowy czy prywatny).

O terminie kolejnego badania decyduje lekarz medycyny pracy

/Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W odniesieniu m.in. do pracowników kierujących pojazdami  wprowadzone są przepisy o charakterze szczególnym.