Jak wyglądają badania psychotechniczne?

Badania psychologiczne tak zwane „badania psychotechniczne” , „psychotesty kierowców” jak wyglądają, na czym polegają i czemu służą?

 

Jak wyglądają badania psychotechniczne?

Każde badanie psychologiczne rozpoczyna się rejestracją i wywiadem z osobą badaną. Psycholog pyta o stan zdrowia, doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, obecną sytuację życiową oraz w zależności od stanowiska na jakie przeprowadzone jest badanie zadaje dodatkowe pytania.

Do badania psycholog wykorzystuje obserwację psychologiczną, kwestionariusze, testy psychologiczne, aparaturę do badań m.in. do badania czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Po badaniu psycholog omawia uzyskane wyniki i wydaje stosowne orzeczenie psychologiczne.

Badania psychotechniczne – testy, przykłady

To jakie funkcje psycholog musi zbadać u kierowcy określa RMZ z dnia 8 lipca 2014. Psycholog ma za zadanie ocenić i  opisać osobę badaną pod względem: sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości z uwzględnieniem zachowania w sytuacjach trudnych, określenia poziomu dojrzałości społecznej tej osoby oraz jej sprawności psychomotorycznej. Do oceny tych funkcji psycholog posługuje się wywiadem, obserwacją oraz badaniem narzędziami diagnostycznymi.

W jednych testach odpowiadasz tak lub nie  np. „Często jestem zdenerwowany” lub ustosunkowujesz się do stwierdzeń zaznaczając liczbę na skali. Nie ma tu złych odpowiedzi ważne jest to żebyś odpowiadał szczerze.

Są testy uwagi i spostrzegania, które wykonujesz pod presją czasu np. w ciągu liczb skreślasz tylko wskazane liczby w określonym czasie.

Są testy badające sprawność procesów intelektualnych, w których za zadanie będziesz miał na przykład uzupełnić brakujący element wzoru wg logicznej zasady.

Na aparaturze przy badaniu czasu reakcji będziesz musiał wciskać przycisk i pedał w odpowiedzi na świecące się światła z kolei przy badaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej będziesz wciskać przyciski oburącz „gasząc” lampki.