Jazda po alkoholu – wpływ na sprawność psychomotoryczną, badania psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy

BADANIA PSYCHOLOGICZNE PO ALKOHOLU KRAKÓW

„Wypiłem tylko jedno piwo i odczekałem zanim wsiadłem do samochodu”,” Wypiłem wieczorem tylko dwa drinki, ale dzień wcześniej. Rano już czułem się dobrze” , „ tylko chciałem przeparkować samochód”.  Tak najczęściej zaczyna się rozmowa z osobą skierowaną za jazdę pod wpływem alkoholu skierowaną na badania psychologiczne przez wydział komunikacji (starostę).

W dzisiejszym wpisie skoncentrujemy się na tym jak alkohol (nawet ten w najmniejszej ilości) wpływa na sprawność psychomotoryczną kierowcy, jak rozpoznać nietrzeźwego kierowcę na drodze oraz jak wygląda badanie psychotechniczne po utracie prawa jazdy kierowcy skierowanego za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

 

Każdy kierowca, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu jest obligatoryjnie kierowany na badania psychologiczne przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (art. 99 ust.1 pkt 3 lit.b ustawy z dnia 05.01.2011r. – o kierujących pojazdami).

Jak alkohol i inne substancje psychoaktywne wpływają  na sprawność psychomotoryczną?

 • zaburzeniu ulega koordynacja wzrokowo – ruchowa (90% informacji docierających do kierowcy to informacje wzrokowe)
 • wydłuża się czas reakcji
 • zaburzeniu ulegają zmysły : widzenia , równowagi, słuchu
 • ogranicza się pole widzenia
 • kierowca błędnie ocenia odległości i szybkość (swojego i innych pojazdów)
 • następuje rozproszenie uwagi
 • pogorszenie sprawności wykonawczej czynności
 • mogą pojawić się zachowania agresywne
 • ograniczona samokontrola
 • senność, zaśnięcie

A jak to wygląda w promilach ?

0,1 promila – rozproszona uwaga

0,2 promila – wydłuża się zdolność spostrzegania

0,3 promila – lekkie zaburzenia równowagi i koordynacji, pogarsza się spostrzeganie kształtów w oddali, obniża się zdolność dostrzegania ruchomych źródeł światła

0,4 promila- opóźnienie czasu reakcji, zaburzenie widzenia zmierzchowego i rekcji na olśnienie

0,5 promila – obniża się zdolność do rozpoznawania sytuacji, pobudzenie, zaburzona koordynacja wzrokowo – ruchowa,  osłabienie wzroku (pogorszenie ostrości widzenia, pogorszona zdolność oceny odległości)

0,6 promila- obniżenie samokontroli, problemy z koncentracją

0,8 promila – osłabiona koordynacja mięśniowa

1-2 promile – zaburzenia równowagi i koordynacji mięśniowej, zaburzenia pamięci i sprawności intelektualnej, brawura, agresja, labilność nastroju, przyspieszenie akcji serwa, wzrost ciśnienia krwi

2-3 promile – wzmożona senność, zaburzenia mowy, obniżona zdolność kontroli poruszania się i zachowania

3-4 promile – spadek temperatury ciała i ciśnienia krwi, ograniczona kontrola lub brak nad funkcjami fizjologicznymi, możliwa utrata przytomności.

 

Jak rozpoznać kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu, substancji psychoaktywnych, w tym niektórych leków?

 • przekracza linię jezdni
 • szeroko wchodzi w zakręty lub je ścina
 • gwałtownie hamuje i przyspiesza
 • nierówne tempo jazdy
 • czas reakcji jest wydłużony
 • jest nadmiernie pobudzony
 • nie przestrzega zakazów
 • jedzie bez włączonych świateł
 • nie włącza kierunkowskazów
 • biernie podąża za innym pojazdem
 • lekceważy zagrożenia

 

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców za jazdę po alkoholu?

Badanie rozpoczyna się wywiadem psychologicznym po którym następuje badanie za pomocą narzędzi diagnostycznych takich jak testy psychologiczne oraz badania na specjalistycznej aparaturze. Podczas całego badania osoba badana podlega obserwacji psychologicznej. Celem badania w przypadku osób kierujących pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek między zachowaniem kierowcy, które było przyczyną skierowania na badania psychologiczne a poziomem jego sprawności i cechami osobowości stwierdzonymi w wyniku badania.

Zakres badania psychologicznego szczegółowo określa RMZ z dnia 8 lipca 2014

 

Gdzie można zrobić badania psychologiczne za jazdę po alkoholu w Krakowie?

 • W pracowni psychologicznej uprawnionej do badań z zakresu psychologii transportu

Psychofizyka Pracownia Psychologiczna jest uprawniona do badań psychologicznych kierowców skierowanych za jazdę pod wpływem alkoholu jak i innych środków psychoaktywnych. Zapraszamy do kontaktu 500-848-774.